Βιολογικά μέσα Ανίχνευσης της ρύπανσης της ατμόσφαιρας...

Σε οποιοδήποτε περιβάλλον, εκείνα τα φυτά και τα ζώα που κατορθώνουν να επιβιώνουν, είναι αυτά τα οποία αντέχουν στις σύνθετες συνθήκες που επικρατούν.
Σε κανονικές συνθήκες περιβάλλοντος, με επαρκή στοιχεία του καθαρού αέρα, του χώματος της υγρασίας και της ηλιοφάνειας, έχουμε μεγάλη ποικιλότητα φυτών που επιβιώνουν. Εάν κάτι αλλάξει στο χώρο διαβίωσης των φυτών προς το χειρότερο (πχ αύξηση ρύπανσης του αέρα), τότε άλλα φυτά συνεχίζουν να επιβιώνουν και άλλα αφανίζονται σιγά σιγά με το χρόνο.
Σε ακραίες περιπτώσεις ρύπανσης του αέρα μπορούν πολλά φυτά να πλησιάσουν στα όρια της αντοχής τους ή να υπερβούν και να πάψουν να ευδοκιμούν ή να αναπτύσσονται στην περιοχή όπου σημειώνεται το πρόβλημα (πχ βιομηχανικές ζώνες, αστικά κέντρα κλπ).
Έχει όμως παρατηρηθεί ότι τα κωνοφόρα δέντρα και πολλά αείφυλλα είδη είναι περισσότερο ευαίσθητοι οργανισμοί στους περισσότερους ρυπαντές και κυρίως του διοξείδιο του θείου. Επομένως για την μη αντοχή κάποιων ειδών από αυτά σε χώρους που φυτεύονται, θα μπορούσε να ευθύνεται η ατμοσφαιρική ρύπανση, εφ' όσον οι υπόλοιποι αναπτυξιακοί παράγοντες είναι κανονικοί (έδαφος, ηλιοφάνεια, υγρασία, θερμοκρασίες).
Βιολογική ένδειξη ότι η ατμόσφαιρα έχει λιγότερο ρυπανθεί με διοξείδιο του θείου είναι η ύπαρξη και η υγιής ανάπτυξη φυτών όπως είναι τα κωνοφόρα, οι φτελιές, τα ροδόδεντρα, οι μηλιές, κλπ.
Η έλλειψη καπνού στην ατμόσφαιρα σε συνδυασμό με το διοξείδιο του θείου ευνοεί την υγιή ανάπτυξη κέδρων, συκιάς, μανόλιας, διαφόρων ψυχανθών και τριφυλλιών κλπ.
Αντίθετα υπάρχουν πολλά είδη που είναι ανθεκτικά στο διοξείδιο του θείου. Τα εσπεριδοειδή, πολλά κωνοφόρα και άλλα είναι ανθεκτικά στο διοξείδιο του αζώτου κλπ.

Επομένως, η υγιής ή όχι εμφάνιση των φυτών στην πόλη μπορεί να αποτελεί δείκτη του βαθμού ρύπανσης της ατμόσφαιρας στην περιοχή που έχουν φυτευτεί. Βεβαίως υπάρχουν πάρα πολλά φυτά, τα οποία είναι ανθεκτικά στην ατμοσφαιρική ρύπανση. Στις περιπτώσεις των πόλεων με ανάλογα προβλήματα, καλό είναι τα φυτά αυτά να επιλέγονται για τις διαμορφώσεις των ελεύθερων χώρων.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου